Bóg jest Ogrodnikiem Ludzi - widzi wszystkich i każdego z osobna
Okiem ogrodnika
strona główna · działy · tagi · o autorze · szukaj · Polacy.eu.org  
 

Cywilizacja Polska - dyskusje2014.06.13 08:22

Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów

 
 
W poprzedniej notce wskazałem, że europejski nurt rozwojowy tworzy dwie opcje cywilizacyjne :
- personalizm PRAWDY
- personalizm DOBRA.
 


To przeciwstawne nurty. Tymczasem w świadomości społecznej istnieje przekonanie, że „linia konfrontacyjna” ograniczająca możliwości rozwojowe przebiega między DOBREM i ZŁEM.
Skąd to zawikłanie myśli filozoficznej? Ma swe podstawy i jest głęboko zakorzeniona w społecznej psychice. To z kolei kształtowane jest poprzez system wychowania, gdzie niepoślednią rolę odgrywają religie.

Można jednoznacznie stwierdzić, że KONFLIKT jest immanentną częścią składową PERSONALIZMU DOBRA. Wynika z przekonania, że człowiek jest ukoronowaniem linii rozwojowej materii, obdarzony świadomością i wolną wolą pozwalającą mu na rozróżnienie DOBRA i ZŁA. Mając przekonanie o prawie do wyboru dobra – przyznaje się sobie także prawo do wdrażania dobra. Co prawda próbuje się twierdzić, że są jednostki, które chcą wprowadzać zło, ale są one eliminowane i to także jest celem tych, którzy realizują dobro. Likwidując, a więc zmniejszając ilość zła – przybliżamy Królestwo Boże, gdzie zła ma w ogóle nie być.
Dlatego np. Indian w Ameryce zlikwidowano dla ich własnego dobra bo chciano wprowadzić ich na lepszą drogę rozwojową. Podobnie w przypadku stosów na których płonęły „duszyczki”, aby uchronić ich od ognia piekielnego.
Obecnie w Iraku „kosztem” wprowadzenia lepszego , bardziej przyjaznego ludziom, ustroju jest (szacunkowo) utrata około miliona ludzi. Podobnie w Syrii, czy ostatnio na Ukrainie; działania tam prowadzone są DLA DOBRA TAM ZAMIESZKAŁYCH LUDZI.

Czy ktoś ma wątpliwości? Możliwe – może u niektórych powstać przekonanie, że ta droga zmian (na demokrację europejską), jest mało korzystna a lepszym będzie system rosyjski. W obu wypadkach działania stron DOBRO MIESZKAŃCÓW mają za podstawę.

Chrześcijaństwo – to system społeczny oparty na nauce Chrystusa, którą można tu ograniczyć do słów: „jestem Drogą, Prawdą, Życiem”. Czyli drogą rozwojową opartą o Prawdę. Nie o dobro.
Gdzie zatem dobro zaczęło odciskać swe piętno na drodze prawdy?
Wydaje się, że istotne były słowa Pawła: „zło dobrem zwyciężaj”. Ich waga jest porażająca. Już sam fakt zwycięstwa dobrem, jako bronią, - to przecież idea konfrontacyjna. Aby zwyciężyć trzeba walczyć.
Drugim ważnym elementem jest nadanie dobru charakteru bytu; jest nie tylko oceną sposobu działania, ale też narzędziem.
W dalszej ewolucji degeneracyjnego wpływu dobra – mamy zdefiniowanie Miłości jako przylegania do Dobra, co występuje u Akwinaty.
Można uznać, że na tym proces filozoficznego procesu przemiany chrześcijaństwa w judaizm został zakończony. Dalsza ewolucja to już tylko implementacja ustaleń.
Obrona idei chrześcijańskiej mogła być prowadzona długo. Długo bowiem trwają procesy przemiany świadomości – jest to jednak ruch nieodwracalny. Powoli coraz więcej kwestii i instytucji życia publicznego kształtuje swoje cele w oparciu o kryterium dobra, a nie prawdy.

Zdaję sobie sprawę z głoszonych „herezji”. Proszę jednak, aby myślący Czytelnik zastanowił się wg jakich kryteriów dokonuje wyborów. Prawdy, czy Dobra?
Ciekawe jest przy tym, że św. Tomasz z Akwinu podał bardzo dobrą definicję Prawdy i jednocześnie złą Miłości. To błąd następstwa – Miłość jest pierwsza. Nie można zatem definiować rzeczy pierwszej przy pomocy pojęć wynikających z następstwa.

Drugim spostrzeżeniem jest przekonanie, iż wspomniane definicje i określenia powstały w najlepszej wierze o ich przydatności dla chrześcijaństwa. Być może zdał sobie z tego sprawę Akwinata stwierdzając pod koniec życia, że jego prace są „ sianem”. 

 
3200 odsłon  średnio 1 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: filozofia, cywilizacje.
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Paweł Tonderski, 2014.06.13 o 13:11
Moim zdaniem nie ma żadnego konfliktu pomiędzy dobrem i prawdą. Chyba, że ktoś jednocześnie uważa za dobro komunizm, Jaruzelskiego i pisze, że to wszystko co czynił Jaruzelski było dobre dla Polski i Polaków, jednocześnie uważając to za prawdę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.06.13 o 13:21
Chyba nie rozumiesz tej problematyki.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Paweł Tonderski, 2014.06.13 o 13:38
Nie obarczaj mnie swoimi problemami.

Jezus jest dobrem i prawdą, on jedyny jako człowiek nigdy nie zgrzeszył, bo był jednocześnie dobrem i prawdą. A my aby go próbować naśladować w naszej drodze ku doskonałości, mamy jego Słowo Boże, chrześcijański Dekalog i życie Jezusa, jako przykład, w jaki sposób my mamy żyć tutaj i teraz. Wtedy nie ma żadnego rozdźwięku pomiędzy dobrem i prawdą.

Zło to kłamstwo, i nie słuchanie się porad Jezusa, wtedy zaczynamy kłamać i czynić zło, a naszym panem staje się Szatan Diabeł Anioł Światłości i pierwszy kłamca oraz czyniący zło...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.06.13 o 13:45
Dlaczego twierdzisz, że Chrystus jest dobrem i prawdą? Czy to wynika z Jego słów, czy też to Twoje domniemanie?
Wyjaśnij.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Paweł Tonderski, 2014.06.13 o 13:47
To wynika z tego, co mówił i z tego co czynił.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.06.13 o 13:52
"Jestem Drogą, Prawdą, Życiem"

Gdzie tam jest, że "jestem dobrem"?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Paweł Tonderski, 2014.06.13 o 14:15
Prawda i dobro to w zasadzie to samo.

Ponieważ Prawda nie może być przecież złem, zresztą Szatan jest nazywany Złym, w takim razie przeciwieństwem zła jest dobro, i w takim razie jego przeciwnik Jezus musi być jednocześnie dobrem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.06.13 o 16:33
Jak by było wszystko to samo, to krowa by masłem robiła.

To stare stwierdzenie jeszcze z podstawówki. Tu cyzelowane jest znaczenie słów.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Paweł Tonderski, 2014.06.13 o 16:38
Gdy pisze się o Prawdzie, dobru i Bogu trzeba być jak to dziecko, (to też jedna z porad Boga) a nie wszystko gmatwać i komplikować, i udawać przy tym wielkiego mędrca, gdy jest się tylko wiejskim przygłupem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.06.13 o 20:26
Zaczynam rozumieć rolę jaką odgrywasz.
Żegnam.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Piotr Świtecki, 2014.06.13 o 15:08
Faktycznie. W tym ustępnie nie wspomina się, że Chrystus jest Dobrem. Ale gdzie indziej Chrystus mówi, że "nikt nie jest dobry, tylko Bóg". A sam jest Bogiem. Zatem?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.06.13 o 16:32
Przecież była już mowa o tym, że boskość Chrystusa, na podstawie Ewangelii, nie jest sprawą jednoznaczną.
Jest choćby filioque między prawosławiem a katolicyzmem, co poniekąd inaczej ustanawia relacje boskości między Ojcem i Synem.
A trynitaryzm nie istniał od samego początku Kościoła.

Po drugie - jest dla mnie różnica w stwierdzeniu, że "Bóg jest dobrem" i "Bóg jest dobry".

Przecież o tym jest spór.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Paweł Tonderski, 2014.06.13 o 16:41
No tak, twierdząc przy tym, że Słowo Boże to żydowskie fałszerstwo i kłamstwo, tak aby z nas chrześcijan uczynić ich niewolnikami, to od razu po takim wstępie staje się dla nas wszystko jasne i zrozumiałe.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Piotr Świtecki, 2014.06.14 o 18:21
jest dla mnie różnica w stwierdzeniu, że "Bóg jest dobrem" i "Bóg jest dobry"

Jaka?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.06.15 o 09:13
Istnieje coś takiego, jak język polski.Jeśli znasz - to wiesz.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Piotr Świtecki, 2014.06.15 o 09:59
Nie wszystko się mieści w języku.
Na przykład: dla karmionego piersią dziecka matka "jest dobrem" czy "jest dobra"? A może tylko "czyni dobro"?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.06.15 o 13:01
Następna notka.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Marcin de Sas, 2014.06.14 o 14:50
Chrystus jest jednocześnie i prawdą i dobrem. Uważna lektura Nowego Testamentu przynosi nam bardzo wiele na ten temat informacji. Faktycznie powiedział "Ja jestem drogą, prawdą i życiem", ale to przecież nie jedyne Jego słowa. W Piśmie Świętym czytamy, że Jezus chodził po ziemi czyniąc dobro- cuda. Lecząc ciała i dusze. Królem kłamstwa jest Szatan, który przedstawia siebie jako przeciwieństwo Boga, stojący po przeciwnej stronie, antagonista. Czyli Bóg a tym samym Jezus (będąc jednością z Ojcem) jest Prawdą. Bóg nie może tworzyć niczego złego, ponieważ sam jest miłością. Jest więc także dobrem. "Albowiem Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne". Na taki gest stać jedynie prawdziwe Dobro.
Ps. W mitologii Weddyjskiej jest wzmianka na temat definicji Boga- Bóg jest doskonałą pełnią, która pomimo tego, że stwarza wciąż doskonałe (czyli dobre, idealne) pełnie wciąż taką pełnią pozostaje. We wszystkim większych religiach Bóg występuje jako dobro.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Konflikt PRAWDY i DOBRA przyczyną kryzysów 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.06.14 o 15:32
Brak spójności; ze stwierdzenia, że Bóg jest Miłością nie można wnioskować, że jest dobrem. To droga do manipulacji.

PS. proszę sprawdzić, czyw tych innych miejscach jest mowa o tym, że Jezus jest dobrem, czy też, że czynił dobrze. Także słowa Chrystusa, że tylko Bóg jest dobry, ale to nie znaczy, że jest dobrem.
To dwie różne kwestie. Warto o tym porozmawiać.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
 
Chyba chcę tu prezentować idee - także w jaki sposób powstają.
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
podobna tematyka
Polemika dotycząca konfliktu Prawdy i Dobra (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Upadek... (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Polska Racja Stanu. "Zysk". (Cywilizacja Polska - dyskusje)
O pokój na Ukrainie (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Wigilia to Wiara w Miłość podtrzymywana Nadzieją oczekiwania (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Polemiki cywilizacyjne. (2) (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Polemiki cywilizacyjne (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Polska Racja Stanu. Przyleganie (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Dobro. Dyskusje (Cywilizacja Polska - dyskusje)
(2) Polska Racja Stanu - filozoficznie (Cywilizacja Polska - dyskusje)
najnowsze komentarze
Re: Między Stalinem a Putinem
MatiRani → teli
Re: Między Stalinem a Putinem
Zenon Jaszczuk → teli
Re: Między Stalinem a Putinem
Zenon Jaszczuk → Krzysztof J. Wojtas
Re: MIR CHLEBA
MatiRani → Jacek
Re: MIR CHLEBA
Jacek → Krzysztof J. Wojtas
Re: MIR CHLEBA
Christophoros Scholastikos → Krzysztof J. Wojtas
Re: MIR CHLEBA
Piotr Świtecki → Krzysztof J. Wojtas
Re: Antynarodowi obrońcy życia
Piotr Świtecki → Jozio z Londynu
Re: Antynarodowi obrońcy życia
Jozio z Londynu → Piotr Świtecki
Re: Między Stalinem a Putinem
Jozio z Londynu → Krzysztof J. Wojtas
Re: Między Stalinem a Putinem
MatiRani → Piotr Świtecki
Re: Między Stalinem a Putinem
Piotr Świtecki → Jacek
Re: Między Stalinem a Putinem
Piotr Świtecki → Adam39
Re: Między Stalinem a Putinem
Adam39 → Piotr Świtecki
więcej…